دانلود کتاب دبیرستان - فنی و حرفه ای سال سوم - نقشه کشی عمومی

 

دانلود کتاب دبیرستان - فنی و حرفه ای سال دوم - نقشه کشی عمومی

  

دانلود کتاب دبیرستان - فنی و حرفه ای سال دوم - ساخت و تولید

 

دانلود کتاب دبیرستان - فنی و حرفه ای سال سوم - ساخت و تولید

 

دانلود کتاب دبیرستان - فنی و حرفه ای سال دوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب دبیرستان - فنی و حرفه ای سال سوم - مکانیک خودرو

 

کتابهای فنی و حرفه ای

 

 دانلود کتابهای فنی و حرفه ای


برچسب‌ها: كتاب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 17:1 |
تكنولوژي و كارگاه نقشه كشي
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : نقشه کشی عمومی
رشته : سال سوم


برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:59 |
نقشه كشي به كمك كامپيوتر
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : نقشه کشی عمومی
رشته : سال سوم


برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:58 |
نقشه کشی (2)
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : نقشه کشی عمومی
رشته : سال سوم

برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:55 |
کارگاه مکانیک عمومی
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : نقشه کشی عمومی
رشته : سال دوم

برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:54 |
نقشه کشی (1)
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : نقشه کشی عمومی
رشته : سال دوم


برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:53 |
دانلود کتاب محاسبات فنی (2) - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب تکنولوژی موتورهای دیزلی - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب کارگاه موتورهای دیزلی - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب تکنولوژی شاسی و بدنه - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب رسم فنی تخصصی - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب اجزای ماشین - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم
 -

 

 

دانلود کتاب کار دانش آموز ریاضی 3 - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم
 

 

دانلود کتاب رياضي 3(پودماني) - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم

 

دانلود کتاب فيزيك 2 - دانلود کتاب دبیرستان سال سوم


برچسب‌ها: كتاب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:50 |
محاسبات فنی (2)
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : مکانیک خودرو
رشته : سال سوم

برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:45 |
تکنولوژی موتورهای دیزلی
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : مکانیک خودرو
رشته : سال سوم

برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:44 |
کارگاه موتورهای دیزلی
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : مکانیک خودرو
رشته : سال سوم

برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:43 |
تکنولوژی شاسی و بدنه
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : مکانیک خودرو
رشته : سال سوم


برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:42 |
رسم فنی تخصصی
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : مکانیک خودرو
رشته : سال سوم

برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:41 |
دانلود کتاب رسم فنی عمومی - دانلود کتاب دبیرستان سال دوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب کارگاه مولد قدرت (2) - دانلود کتاب دبیرستان سال دوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب کارگاه مولد قدرت (1) - دانلود کتاب دبیرستان سال دوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب تکنولوژی مولد قدرت - دانلود کتاب دبیرستان سال دوم - مکانیک خودرو

 

دانلود کتاب کارگاه مکانیک عمومی - دانلود کتاب دبیرستان سال دوم - مکانیک خودرو


برچسب‌ها: كتاب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:38 |
کتاب کار دانش آموز ریاضی 3
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : مکانیک خودرو
رشته : سال سوم


برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:35 |
رسم فنی عمومی
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : مکانیک خودرو
رشته : سال دوم

برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:34 |
کارگاه مولد قدرت (2)
مقطع : متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
پايه : مکانیک خودرو
رشته : سال دوم

برچسب‌ها: كتاب
ادامه Download مطلب
+ نوشته شده توسط SAFAVI در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:32 |


Powered By
BLOGFA.COM


Powered by WebGozar